Alanya’nın öncelikli sorunları neler? İşte anketin sonuçları...

Alanya Kent Konseyi Alanya’nın öncelikli sorunları ile ilgili yaptığı anket analizi sonuçlarını paylaştı. Anketten, Alanya’da yerel yönetimlerin kamu kurumlarının ve ilgili kurumların, ekonomi başta olmak üzere sosyal konutlar ve kiraların kontrol altına alınması, altyapı projelerine öncelik vermesi ve sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmesi gerektiği sonucu çıktı

Alanya’nın öncelikli sorunları neler? İşte anketin sonuçları...

Alanya Kent Konseyi Alanya’nın öncelikli sorunları ile ilgili yaptığı anket analizi sonuçlarını paylaştı. Anketten, Alanya’da yerel yönetimlerin kamu kurumlarının ve ilgili kurumların, ekonomi başta olmak üzere sosyal konutlar ve kiraların kontrol altına alınması, altyapı projelerine öncelik vermesi ve sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmesi gerektiği sonucu çıktı

05 Temmuz 2024 Cuma 09:59
Alanya’nın öncelikli sorunları neler? İşte  anketin sonuçları...

ALANYA Kent Konseyi Yürütme Kurulu olağan toplantısını Nurhan Özcan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Harita Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Akbaş, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir TÜRSAB 2. Başkanı Kerim Yılmaz, ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Orkan, ALSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, ALDOSK Başkanı Mehmet Zafer Peker ve Üyesi Kerim Coşkun, Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Esra Yemez, Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya, katıldı. Toplantıda yoğun gündemle bir araya gelen kurul üyeleri, Alanya için hayati öneme sahip bir bilimsel anket çalışmasını hayata geçirdi. Alanya’nın Öncelikli Sorunları 2024 Anket analizinin tamamlanmasının ardından basın ve kamuoyuyla paylaştılar.

‘ALANYA’NIN ÖNCELİKLİ SORUNLARI BELİRLEMEK İSTİYORUZ’
Başkan Nurhan Özcan yaptığı açıklamada; “ Bu çalışma Alanya Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilmiş olup temel amacı, Alanya’nın mevcut sosyo-ekonomik ve çevresel durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmek ve halkın karşılaştığı öncelikli sorunları belirlemektir. Araştırma, Alanya'nın farklı bölgelerinde yaşayan bireylerin yaşam kalitesini etkileyen faktörleri tespit ederek, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlar için veri odaklı politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Detaylı rapora Alanya Kent Konseyinden ulaşabilirler” dedi.

HALKIN YÜZDE 55’İ EKONOMİ VE İSTİHDAM POLİTİKALARINDAN MEMNUN DEĞİL
Katılımcıların yüzde 55'i ekonomik durumu ve iş olanaklarını kötü veya çok kötü olarak değerlendirmektedir. Katılımcıların yüzde 5’i çok iyi, yüzde 10’u ise iyi olarak değerlendirme yapmıştır. yüzde 25’i orta olarak değerlendirmiştir. İşsizlik, düşük ücretler ve mevsimsel işsizlik en çok belirtilen sorunlar arasındadır. Yeni iş alanlarının yaratılması ve ücretlerin iyileştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu sorunlar, Alanya’daki bireylerin ekonomik güvenliklerini tehdit etmekte ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Alanya halkı ekonomik bir şekilde yararlanacağı mekanlar talep ediyor. Ekonomi ve istihdamla ilgili ana sorunları şu şekilde belirlenmiştir:

Yüksek İşsizlik Oranı: Katılımcıların yüzde 35'i, Alanya’daki işsizlik oranının yüksek olduğunu belirtmiştir. İşsizlik, bireylerin ekonomik bağımsızlığını kaybetmesine ve yaşam standartlarının düşmesine neden olmaktadır. İş bulma zorlukları, özellikle gençler ve yeni mezunlar arasında yaygındır.
Düşük Ücretler: Katılımcıların yüzde 30'u, mevcut işlerde sunulan ücretlerin düşük olduğunu ifade etmiştir. Düşük ücretler, çalışanların geçimlerini sağlamada yetersiz kalmasına ve ekonomik sıkıntılar yaşamasına yol açmaktadır.
Mevsimsel İşsizlik: Katılımcıların yüzde 20'si, mevsimsel işsizliği önemli bir sorun olarak belirtmiştir. Turizm odaklı ekonomiye sahip olan Alanya’da, mevsimsel işsizlik yaygındır. Turizm sezonunun dışında iş bulma zorlukları, çalışanların yıl boyunca sabit bir gelir elde etmelerini engellemektedir.
İş Olanaklarının Azlığı: Katılımcıların yüzde 15'i, iş olanaklarının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Alanya’da ekonomik çeşitliliğin azlığı ve belli sektörlere (özellikle turizme) bağımlılık, iş olanaklarının sınırlı olmasına neden olmaktadır.

HALKIN YÜZDE 60’I ALANYA’DA BARINMA OLANAKLARINDAN VE KİRALARDAN MEMNUN DEĞİL
Alanya’da yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı barınma ve kira durumunu kötü veya çok kötü olarak değerlendirmektedir. yüzde 5’i çok iyi, yüzde 10’u iyi, yüzde 25’i ise orta düzeyde değerlendirmiştir. Her ne kadar kira fiyatlarının düştüğü belirtilse de yüksek kira fiyatları, yetersiz sosyal konut ve kalitesiz konutlar en çok belirtilen sorunlar arasındadır. Bu sorunlar, Alanya’daki bireylerin konut ihtiyaçlarını karşılamada ciddi zorluklar yaşadığını ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir.

Barınma krizi ve kira ile ilgili ana sorunları şu şekilde belirlemiştir:

Yüksek Kira Fiyatları: Katılımcıların yüzde 40'ı, kira fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmiştir. Yüksek kira fiyatları, bireylerin konut bulmada zorluk çekmesine ve ekonomik yüklerinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için ciddi bir barınma sorunu yaratmaktadır.
Yetersiz Sosyal Konut: Katılımcıların yüzde 30'u, sosyal konut arzının yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Alanya’da artan nüfus ve göç hareketleri, konut talebini artırırken, mevcut konut arzının yetersiz kalması barınma krizine yol açmaktadır. Yeni sosyal konut projelerinin azlığı, konut bulma zorluklarını artırmaktadır.
Kalitesiz Konutlar: Katılımcıların yüzde 20'si, mevcut konutların kalitesiz olduğunu belirtmiştir. Kalitesiz konutlar, yaşam koşullarını olumsuz etkileyerek bireylerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmaktadır. Eski ve bakımsız binalar, konut kalitesinin düşük olmasına neden olmaktadır.
Kira Denetiminin Yetersizliği: Katılımcıların yüzde 10'u, kira denetiminin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Kira kontrol mekanizmalarının eksikliği, kira fiyatlarının spekülatif olarak artmasına ve kiracıların mağdur olmasına yol açmaktadır. Yetersiz denetim, kira piyasasında düzensizliklere neden olmaktadır.

EMEKLİLERİN YÜZDE 60’I GEÇİNEMİYOR
Emeklilerin yaşam kalitesi konusunda yapılan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 60'ı yaşam kalitesini kötü veya çok kötü olarak değerlendirmektedir. Bu durum, emeklilerin günlük yaşamlarında ciddi zorluklarla karşılaştıklarını ve mevcut sosyal, sağlık ve ekonomik koşulların yetersiz olduğunu göstermektedir. Emekliler için sunulan hizmetlerin kalitesinin düşük olması ve bu hizmetlere erişim zorlukları, emeklilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Emekliler ve Yaşam Kalitesi ilgili ana sorunlar şunlardır:

Düşük Emekli Maaşları: Düşük emekli maaşları, emeklilerin finansal zorluklar yaşamasına neden olmaktadır. yüzde 40'lik bir kesim, emekli maaşlarının geçimlerini sağlamada yetersiz olduğunu belirtmiştir.
Yetersiz Sosyal Hizmetler: Katılımcıların yüzde 20'ı sosyal hizmetlerin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Sosyal hizmetler, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmada ve sosyal hayata katılımlarını sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Sosyal Aktivite ve Alan Eksikliği: Katılımcıların yüzde 20'u sosyal aktivite ve alan eksikliğini önemli bir sorun olarak görmektedir.
Sağlık Hizmetlerinin Eksikliği: Emeklilerin yüzde 10'u sağlık hizmetlerinin eksik olduğunu ve mevcut sağlık hizmetlerinin kalitesiz ve erişilemez olduğunu belirtmiştir.

HALKIN %70’İ TRAFİK VE ULAŞIMDAN MEMNUN DEĞİL
Anket sonuçlarına göre, trafik ve ulaşım sorunları Alanya'da yaşayanların en büyük şikayetlerinden biridir. Katılımcıların yüzde 70'i trafik ve ulaşımın ciddi veya çok ciddi bir sorun olduğunu belirtmiştir. yüzde 20’si orta düzeyde, yüzde 10’u ise küçük sorun olarak görmektedir. Bu durum, özellikle yaz aylarında turist sayısının artmasıyla daha belirgin hale gelmektedir.

Katılımcılar, trafik ve ulaşım sorunlarının çözümü için aşağıdaki önerileri sunmuşlardır:

Yeni Yol ve Kavşak İnşası: yüzde 40'ı yeni yol ve kavşak inşasının trafik sorunlarını hafifleteceğini düşünmektedir.
Toplu Taşıma İyileştirmeleri: yüzde 35'i toplu taşımanın genişletilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Otopark Alanlarının Artırılması: yüzde 25'i otopark alanlarının artırılmasının park sorunlarını çözebileceğini ifade etmiştir.

HALKIN YÜZDE 40’I SOSYAL VE KÜLTÜREL AKTİVİTELERDEN MEMNUN
Sosyal ve kültürel aktiviteler konusunda katılımcıların yüzde 40'ı sosyal ve kültürel aktiviteleri yeterli bulurken, yüzde 25'i yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının ve çeşitliliğinin artırılması gerektiğini göstermektedir.

Katılımcılar, sosyal ve kültürel aktivitelerin artırılması için şu önerileri sunmuşlardır:

Etkinlik Sayısının Artırılması: yüzde 40'ı sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısının artırılması gerektiğini belirtmiştir.
Etkinlik Çeşitliliğinin Artırılması: yüzde 30'u daha çeşitli etkinliklerin düzenlenmesini önermektedir.
Ulaşım Kolaylığı Sağlanması: yüzde 20'si etkinliklere ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini ifade etmiştir.

HALKIN YÜZDE 35’İ DAHA DÜZENLİ VE PLANLI VE YEŞİL BİR KENT İSTİYOR
Altyapı ve kentsel gelişim sorunları, Alanya'da yaşam kalitesini etkileyen önemli faktörlerdir. Katılımcıların yüzde 35'i altyapı ve kentsel gelişimin kötü veya çok kötü olduğunu belirtmiştir.

Katılımcılar, altyapı ve kentsel gelişim sorunlarının çözümü için şu önerileri sunmuşlardır:

Altyapı Yenileme Projeleri: yüzde 45'i altyapının modernize edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Kentsel Planlama ve Düzenleme: yüzde 35'i kentsel gelişimin daha düzenli ve planlı bir şekilde yapılmasını önermektedir.
Kamusal Alanların Artırılması: yüzde 20'si parklar ve yeşil alanların artırılması gerektiğini ifade etmiştir.

HALKIN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BEKLENTİLERİ
Katılımcıların en çok vurguladığı çözüm önerileri arasında yüzde 30 ile Ekonomi ve İstihdam alanının iyileştirilmesi, yüzde 20 ile sosyal konut sayılarının arttırılması ve Kira kontrol mekanizmaları, yüzde 23 ile trafik ve ulaşım iyileştirmeleri, yüzde 11’i altyapı, çevre koruma ve atık yönetimi, yüzde 6’si ise turizm politikalarının sürdürülebilir hale getirilmesi, yüzde 5 Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, yüzde 5 ile eğitim kalitesinin arttırılması, yüzde 2 ise Sosyal kültürel aktivitelerin artırılması bulunmaktadır.

Bu sonuçlar, yerel yönetimlerin kamu kurumlarının ve ilgili kurumların, ekonomi başta olmak üzere sosyal konutlar ve kiraların kontrol altına alınması, altyapı projelerine öncelik vermesi ve sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmesi gerektiğini göstermektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner81