Mustafa Topal
Mustafa Topal
Yazarın Makaleleri
YAŞLANMAK VE YAŞLILARIMIZ
Yaşlılarımız bizim milli arşivimizdir. Yaşlılarımız toplumumuzun şaşmaz hafızasıdır. Yaşlılarımız hayat tecrübemizin vazgeçilmeyecek en büyük unsurlarıdır. Yaşlılarımız kendi yaşadıklarını gençlere aktaran en büyük tecrübedir....
YAŞLANMAK VE YAŞLILARIMIZ (2)
Günümüz modern toplumunun aile anlayış tarzı çekirdek ailedir. Çekirdek ailede, aile büyüklerine yer ayrılmaz. Büyük anne ve babaya, hatta anne ve babaya yer verilmez. Günümüz toplumunun vefasızlığının en acı ifadesidir bu. Kendisine...
YAŞLANMAK VE YAŞLILARIMIZ
Yaşlanmak insan hayatının bir gerçeğidir. Sonradan yaratılan ve süresi belli bir hayat sahibi olan insan, ömür dediğimiz bu süreyi tamamlamak zorundadır. Başlangıcı çocukluk, sonu da yaşlılıktır bu ömrün. Dünyaya gelmek ya da gelmemek...
İNANMAK FITRİ BİR İHTİYAÇTIR
Allah-Teala insanı inanma ihtiyacı içinde yaratmıştır. Din duygusu insanla birlikte var olagelmiştir. İnsanlık tarihinde inanmayan toplum yoktur. Belki münferit olarak inanmayan insan olmuştur. Ancak, İlahi ya da beşeri bir inancı olmayan toplum...
İNSAN VE TOPLUM HUZURU
İyi ve kötünün bütün yönleriyle üzerinde birleştiği bir varlıktır insan. İyilik de en uç noktada, kötülük de en uç noktada var insanda. Kur'an-ı Kerim'de böyle ifade ediliyor. İyilerin en iyisi, güzellerin en güzeli insana...
HELÂL VE HARAM
İnsanı yeryüzünün en mükemmel varlığı olarak yaratan Allah-Teâlâ, onu belli ihtiyaçlar içinde var etmiştir. İnsan, yeme, içme, giyinme ve günlük yaşantısını sürdürecek diğer eşyaya ihtiyaç duyar.  Allah-Teala, insanın ihtiyaçlarını...
HAZRETİ ALİ (RA)
    Hz. Ali (Radıyallahü anh), bundan 1357 yıl önce, miladi 28.01.661 günü şehit edilmişti. Yani 28 Ocak 2018 günü O'nun şehit edilişinin 1357. yıl dönümü idi. Hz. Ali hicretten yirmi yıl önce Mekke'de doğmuştur....
MEHMET ÂKİF ERSOY (6)
Rahmetli Hasan Basri ÇANTAY Akif'in şu özelliklerini anlatıyor: 'Akif Bey, hayatında eğilmedi, gerek istibtad devrinde, gerekse meşrutiyet senelerinde açlığa rıza gösterdi, kimseye eyvallah etmedi.  Umumi seferberlik seneleri idi....
MEHMET AKİF ERSOY (5)
Mehmet Akif bir karakter abidesidir. Öylesine yaratılış ve fazilet adamıdır ki bunu şiir ve yazıları kadar ömrünün her karesinde yaşantısında görmekteyiz. Sözü özüne uygun, yaşantısı inancına uygun hayat süren çok ender bir kişiliğe...
MEHMET AKİF ERSOY (3)
Mehmet Akif her şeyden önce bir inanç adamı idi. Yani faaliyetlerinin hareket noktası inancı, İslamiyet idi. Hiç şüphesiz bir İslam şairi idi. Bunun sonucu olarak da Türk milletinin dertleri ile ilgilenmiş; şiirlerinde, yazılarında, vaazlarında...
MEHMET AKİF ERSOY
27 ARALIK 2017 İman ve Vatan Şairimiz Mehmet Akif Merhum'un vefat tarihidir. 2011 yılı devletimizce ' Mehmet Akif Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu çerçevede bir takım programlarla yad edildi. Cenab-ı Hakk kendisine rahmet eylesin, mekanı...

banner12

banner11